Uzavírka železničního podjezdu Švehlova - Průběžná

Úplná obousměrná uzavírka komunikace.

V termínu od 25. 7. 2019 do 25. 8. 2019 dojde k úplné uzavírce podjezdu Švehlova – Průběžná, a to jak pro individuální automobilovou doprav, městskou hromadnou dopravu, tak i pro chodce a cyklisty.

 

Objízdné trasy MHD

Linky 101, 175 a 195 budou rozděleny a ukončeny v zastávkách Skalka a Zahradní Město.
Linka 175 ve směru do centra bude ze zastávky Zahradní Město pokračovat do zastávky Jesenická jako náhrada za linku 195.
Linky 138 a 177 budou vedeny po objízdné trase Švehlova – Jižní Spojka – V Korytech – Průběžná – Na Padesátém (v obou směrech).
Tudy bude zároveň vedena linka X26 jako náhrada za zkrácené linky 22 (Radošovická) a 26 (Kubánské náměstí) s tím rozdílem, že z ulice V Korytech bude pokračovat společně s linkami 154 a 188 do konečné zastávky Strašnická k metru.

 

 Automobilová doprava

Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická) v době Po-Pá 6:00-9:00 a 16:00-18:00. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu tak bude vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.

  

Popis prací

Během jednoho měsíce dojde k snesení trolejového vedení, k přeložení plynovodu a bourání železničního mostu. Akce zahrnuje rozřezání, snesení a odvoz nosné konstrukce mostu. Odstranění kamenných opěr pod úroveň vozovky včetně betonové opěrné zdi. Následně se dočasně postaví v celé šířce ochranný rám nad komunikací a umístí se provizorní trolejové vedení pro tramvaj. Tyto práce lze provádět pouze za úplného vyloučení veškerého provozu.

 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

Tým CarTec Praha